VÄLKOMMEN
Nyheter

2015-10-01
RVT Montage AB heter numera RVT CNC Technology AB

RVT CNC Technology AB

En allsidig och flexibel mekanisk verkstad för tillverkning från enstyck till serier. Vi har mer än 25 års erfarenhet från industrin och har ett tätt och förtroendefullt samarbete med svensk industri.

Vi har en komplett mekanisk verkstad som, tillverkning, montering, installation av produktionsutrustningar efter kundens underlag och behov.


Legotillverkning

Grundstommen inom vår produktion är maskiner och mekaniska komponenter i enstyck och serier.
All legotillverkning hos oss präglas av minutiös precision, kontroll och leveranssäkerhet.

Reservdelsakuten

I de fall en viss reservdel ej finns på marknaden, kommer vi in i bilden och snabbt tillverkar reservdelar lika originalet.